Hantering av personuppgifter

GDPR Policy

Här förklaras hur Byggnadsföreningen Folkets hus i Älmhult UPA (benämns nedan Folkets hus Älmhult), org.nr 729000-0541 samlar in och använder personuppgifter. Vid frågor om denna policy kontakta oss på kontaktuppgifterna som du hittar här på hemsidan.

 

När ni bokar biljett eller använder någon av våra tjänster accepterar ni vår GDPR policy och vår behandling av dina personuppgifter.

Ni godkänner också att  Folkets hus Älmhult använder dessa uppgifter för att fullfölja våra åtaganden samt för att informera om förändringar samt erbjudanden. Behandlingen av personuppgifterna görs med största möjliga hänsyn till din integritet.

 

Policyn är uppdaterad 2020-09-28

 

Typ av personuppgifter vi samlar in

När ni blir kund hos Folkets hus Älmhult samlar vi in dina kontaktuppgifter antingen delvis eller i sin helhet: 

Namn, adress, e-postadress, telefonnummer, födelsedatum och personnummer. 

 

Vi sparar även data om vilka av våra tjänster du beställer och använder samt på vilket sätt du använder dem. När du kontaktar vår support samlar vi in den information du uppger till oss för att vi ska kunna hjälpa dig med ditt ärende. 

 

Till vem lämnar vi ut personuppgifter

Partners, underleverantörer som vi anlitar för att kunna leverera din tjänst enligt avtal.

Vi har avtal med samtliga partners och underleverantörer inom EU, och EU standardavtalsklausuler för alla utanför EU. I förekommande fall används EU/US Privacy Shield-certifiering om behandling sker i USA. Avtalen reglerar bland annat vilka personuppgifter som behandlas, varför behandling görs, hur personuppgifter skall skyddas och hur länge de behandlas. Avtalen innehåller också instruktioner från personuppgiftsansvarig till personuppgiftsbiträde hur personuppgifterna får behandlas.

Vi eftersträvar att aldrig dela mer personuppgifter än absolut nödvändigt med respektive partner. Vi vidtar lämpliga skyddsåtgärder för att säkerställa att dina personuppgifter hanteras i enlighet med gällande lag rörande säkerhet och personlig integritet. Samma krav ställer vi på våra underleverantörer. Vi kan enligt nedanstående syften komma att dela viss data till följande partners och underleverantörer.

 

I syfte att leverera beställda tjänster/produkter

 

Kaxig AB, hemsideleverantör

Veezi, bokningssystem för bio och andra kulturupplevelser

bio.se, hemsida för fristående biografer

Klarna Bank AB - Betalsystem för e-handel
  

På begäran kan vi enligt lag och myndighetsbeslut vara skyldiga att lämna ut vissa personuppgifter till t ex Polisen. 

 

Hur länge sparar vi uppgifterna

Vi sparar data så länge som det är nödvändigt för att uppfylla det syfte för vilket datan samlades in, eller för att utföra våra åtaganden och så länge det krävs enligt lagstadgade lagringstider, särskilt vad gäller redovisningskrav.  

 

Så här skyddar vi dina personuppgifter

Vi använder oss av industristandarder för att lagra, behandla och kommunicera känslig information som exempelvis personuppgifter och lösenord på ett säkert sätt. Till exempel via SSL/TLS, PGP och envägs hash-algoritmer. Skyddet implementeras med systematiska, organisatoriska och tekniska åtgärder för att säkerställa integritet, sekretess och tillgänglighet. 

 

Tillgång, rättelse och radering av uppgifter

Du har rätt att begära en kopia av de uppgifter Folkets hus har om dig och verifiera den information vi har. Du har också rätt att korrigera felaktig eller icke komplett information om dig själv. Du har också rätten att bli raderad. Du kan då begära radering av dina personuppgifter för de fall att datan inte längre är nödvändig för det syfte den blev insamlad för. Det kan dock finnas legala skyldigheter, som hindrar oss från att omedelbart radera delar av datan. Dessa skyldigheter kan komma från bokförings- och skattelagstiftning. Vi blockerar då den data som vi är skyldiga att spara, från att kunna användas till andra syften än att uppfylla sådana legala skyldigheter.

 

Vid frågor om tillgång, rättelse eller radering; kontakta oss enligt aktuell kontaktinformation på www.folketshusalmhult.se

OK

Vi använder cookies för att ge dig access till funktioner som gör det enklare att använda webbplatsen. Genom att fortsätta godkänner du att vi använder cookies.